Jak przekazać 1% swojego podatku na Aeroklub Północnego Mazowsza

 W odpowiednich rubrykach rocznego zeznania podatkowego, które zatytułowane są: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisać nazwę Aeroklub Polski numer KRS 0000122672               
            
Twój 1% podatku możesz przekazać na cel szczegółowy wpisując w rubryce "Informacje Uzupełniające" wybrany przez Ciebie cel.      
 
W rubryce aerokluby regionalne należy podać nazwę 
Aeroklub Północnego Mazowsza!


Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz KWT -
17 kwietnia godz.11.00

17.04.2016 o godz. 11.00 w budunku Aeroklubu Północnego Mazowsza zostanie przeprowadzona
Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz KWT dla pilotów i uczniów-pilotów.
Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla wszystkich pilotów, którzy chcą wykonywać loty w sezonie 2016.

Przed przystąpieniem do lotów w sezonie 2016 PILOCIE pamiętaj o:
- uregulowaniu składek członkowskich
- aktualnej dokumentacji w teczce pilota
- obowiązkowym ubezpieczeniu NNW