Celem szkolenia jest uzyskanie przez posiadacza licencji pilota samolotowego praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania uprawnień instruktora samolotowego FI(A) lub przedłużenie lub wznowienie uprawnień instruktorskich.
 

 WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 1. a) posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub
 2. b) posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:

(i) spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz

(ii) wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;

 1. c) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. d) ukończone co najmniej 18 lat;
 3. e) posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie; lub  przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego;
 4. f)  posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie;
 5. g)  w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie;
 6. h) wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);
 7. i)  wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SOĘ O UPRAWNIENIA FI(A) MUSI ZALICZYĆ SZKOLENIE OBEJMUJĄCE:

1)  25 godzin uczenia się i nauczania;

2)  co najmniej 100 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym sprawdziany postępów;

3)   10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;

4) wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE OBCOKRAJOWCÓW:

Kandydaci do szkolenia spoza Unii Europejskiej i krajów członkowskich EFTA muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MI z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców  (Dz. U. Nr 156, poz. 1524) z późniejszymi zmianami. 

 

ZALICZENIE DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA:

 1. Zaliczenia w szkoleniu do uprawnień FI(A)

W przypadku ubiegania się o uprawnienie FI na inną kategorię statku powietrznego pilotowi, który posiada lub posiadał: uprawnienie FI(S), (H) lub (As), zalicza się 18 godzin na poczet wymagań określonych w pkt.A.2.II ppkt.2.

Osobie ubiegającej się o kolejne uprawnienia instruktorskie można zaliczyć umiejętności uczenia nauczania, którymi wykazała się ona, zdobywając posiadane już uprawnienie instruktorskie. 

 1. Uznanie dotychczasowego doświadczenia ma miejsce w przypadku gdy:
 2. a) szkolenie prowadzone było w oparciu o inne przepisy np.: lotnictwo państwowe, szkolenie w kraju niebędącym w UE i EFTA;
 3. b) szkolenie prowadzone było wg innej Instrukcji szkolenia/programu;
 4. c) długiej przerwy w wykonywaniu lotów;
 5. d) istnieje podejrzenie obniżenia kwalifikacji lotniczych;
 6. e)  na wniosek Władzy Lotniczej.