Kurs do licencji pilota samolotu LAPL(A)

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania licencji pilota lekkich samolotów LAPL(A) wraz  z uprawnieniem na klasę  samolotów jednosilnikowych, tłokowych lądowych - SEP(L) oraz uprawnień na inną klasę lub typ samolotu - SEP(L) .

 

 WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 1. a)  ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego;
 2. b) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami przed lotami;
 3. c) ukończone z zaliczeniem wymagane szkolenie teoretyczne;
 4. d) inne dodatkowe, wymagane przez ATO.

Jeżeli kandydat na szkolenie praktyczne jest osobą niepełnoletnią, musi posiadać pisemną zgodę (zalecane poświadczenie przez notariusza), na odbycie tego szkolenia udzieloną przez prawnych opiekunów.

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O LICENCJĘ LAPL(A) MUSI ZALICZYĆ SZKOLENIE OBEJMUJĄCE:

 1. a) co najmniej 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:

1) 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz;

2)   6 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE OBCOKRAJOWCÓW:

Kandydaci do szkolenia spoza Unii Europejskiej i krajów członkowskich EFTA muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MI z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców  (Dz. U. Nr 156, poz. 1524) z późniejszymi zmianami. 

 

ZALICZENIA W SZKOLENIU TEORETYCZNYM:

 1. Posiadacz licencji LAPL na inną kategorię statku powietrznego uzyskuje pełne zaliczenie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów wspólnych, o których mowa w FCL.120 lit. a), tj.: prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia oraz łączność.
 2. Bez uszczerbku dla powyższego ustępu  posiadacz licencji na inną kategorię statku powietrznego musi odbyć szkolenie teoretyczne i zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej na odpowiednim poziomie z następujących przedmiotów: zasady lotu,  procedury operacyjne,  osiągi i planowanie lotu,  ogólna wiedza o statku powietrznym oraz nawigacja.

ZALIECZENIA W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM:

Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a), pkt. A.2.II  jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

1) wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;

2) wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a); pkt. A.2.II;

3) obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2. pkt. A.2.II.

Osoba posiadająca licencję LAPL(S) z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi mieć wykonane co najmniej 21 godzin czasu lotu na motoszybowcach turystycznych po wpisaniu rozszerzenia TMG do licencji oraz spełniać wymagania określone w FCL.135.A(a) dla samolotów.

 

UZYSKANIE DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA MA MIEJSCE W PRZYPADKU GDY:

 1. a) szkolenie prowadzone było w oparciu o inne przepisy np.: lotnictwo państwowe, szkolenie w kraju niebędącym w UE i EFTA;
 2. b) szkolenie prowadzone było wg innej Instrukcji szkolenia/programu;
 3. c) długiej przerwy w wykonywaniu lotów;
 4. d)  istnieje podejrzenie obniżenia kwalifikacji lotniczych;
 5. e) na wniosek Władzy Lotniczej.Aeroklub Północnego Mazowsza prowadzi szkolenia pratyczne na samolocie typu:

 • CESSNA 152 SP-OSP

        Podstawowe dane samolotu:
        - rok produkcji 1983, nr seryjny 15285627, silnik Laykoming 125PS, śmigło Mackulej
        MASA: - własna 515 kg
                   - startowa 758 kg
        WYMIARY: - rozpiętość 10,11 m
                        - długość 7,34 m
                        - wysokość 2,59 m
                        - powierzchnia nośna 14,8 m²
        OSIĄGI: - prędkość: maksymalna 276km/h; przelotowa 198 km/h; wznoszenia 3,6 m/s
                          - pułap 4480 m
                          - zasięg 1100 km ze zbiornikiem 160 l
        ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń                                
 
               

 • ZLIN 42M SP-AED

          Podstawowe dane samolotu:                                    
            MASA: - własna: 645 kg
                       - startowa maksymalna: 970 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 9,11 m
                            - długość: 7,145 m
                            - wysokość: 2,69 m
                            - powierzchnia nośna: 13,15 m²
            OSIĄGI: - prędkość: maksymalna: 226 km/h; przelotowa: 215 km/h; wznoszenia: 5,2 m/s
                        - pułap: 4250 m
                        - zasięg: 500 km
            ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń
 

Szkolenie specjalistyczne samolotowe w zakresie:
- holowania szybowców;
- holowania baneru;
- VFR noc;
- przeszkolenia na nowy typ lub wersję statku powietrznego;
- lotów połączonych z wykorzystaniem skoczków spadochronowych.