Kurs do licencji pilota samolotu turystycznego PPL(A)

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) wraz z uprawnieniem na klasę  samolotów jednosilnikowych, tłokowych lądowych - SEP(L) oraz uprawnień na inną klasę lub typ samolotu - SEP(L) .

 
WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 1. a) ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego;
 2. b) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami przed lotami;
 3. c) ukończone z zaliczeniem wymagane szkolenie teoretyczne;
 4. d) inne dodatkowe, wymagane przez ATO.

Jeżeli kandydat na szkolenie praktyczne jest osobą niepełnoletnią, musi posiadać pisemną zgodę (zalecane poświadczenie przez notariusza), na odbycie tego szkolenia udzieloną przez prawnych opiekunów.

 

 OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O LICENCJĘ PPL(A) MUSI ZALICZYĆ SZKOLENIE OBEJMUJĄCE:

 1. a) 45 godzin szkolenia w locie na samolotach, z czego 5 godzin można zaliczyć na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu (FSTD), w tym co najmniej:

1) 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz

2) 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

 

 WYMAGANIA ODNOŚNIE OBCOKRAJOWCÓW:

Kandydaci do szkolenia spoza Unii Europejskiej i krajów członkowskich EFTA muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MI z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców  (Dz. U. Nr 156, poz. 1524) z późniejszymi zmianami. 

 

ZALICZENIA W SZKOLENIU TEORETYCZNYM:

 1. a) Posiadacz licencji LAPL na inną kategorię statku powietrznego uzyskuje pełne zaliczenie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów wspólnych, o których mowa w FCL.120 lit. a), tj.: prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia oraz łączność.
 2. b) Bez uszczerbku dla powyższego ustępu, posiadacz licencji na inną kategorię statku powietrznego musi odbyć szkolenie teoretyczne i zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej na odpowiednim poziomie z następujących przedmiotów: zasady lotu,  procedury operacyjne,  osiągi i planowanie lotu,  ogólna wiedza o statku powietrznym oraz nawigacja.

ZALICZENIA W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM:

a)Osoba posiadająca już licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 15 godzin czasu lotu na samolotach po uzyskaniu licencji LAPL(A), z czego co najmniej 10 godzin stanowi szkolenie w locie zaliczone w ramach szkolenia w zatwierdzonym ośrodku szkolenia.

Szkolenie to musi obejmować co najmniej 4 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 2 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

 1. b) Osoba posiadająca już licencję LAPL(S)  z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi posiadać:

1) co najmniej 24 godziny czasu lotu na motoszybowcu turystycznym po uzyskaniu wpisu uprawnienia TMG do licencji; oraz

2) 15 godzin szkolenia w locie na samolotach w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, obejmującego co najmniej wymagania określone w lit. a) pkt 2.

 1. c) Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10 % całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 10 godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w lit. a) pkt 2.

 

UZYSKANIE DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA MA MIEJSCE W PRZYPADKU GDY:

 1. a) szkolenie prowadzone było w oparciu o inne przepisy np.: lotnictwo państwowe, szkolenie w kraju niebędącym w UE i EFTA;
 2. b)  szkolenie prowadzone było wg innej Instrukcji szkolenia/programu;
 3. c) długiej przerwy w wykonywaniu lotów;
 4. d) istnieje podejrzenie obniżenia kwalifikacji lotniczych;
 5. e) na wniosek Władzy Lotniczej.Aeroklub Północnego Mazowsza prowadzi szkolenia pratyczne na samolocie typu:

 • CESSNA 152 SP-OSP

        Podstawowe dane samolotu:
        - rok produkcji 1983, nr seryjny 15285627, silnik Laykoming 125PS, śmigło Mackulej
        MASA: - własna 515 kg
                   - startowa 758 kg
        WYMIARY: - rozpiętość 10,11 m
                        - długość 7,34 m
                        - wysokość 2,59 m
                        - powierzchnia nośna 14,8 m²
        OSIĄGI: - prędkość: maksymalna 276km/h; przelotowa 198 km/h; wznoszenia 3,6 m/s
                          - pułap 4480 m
                          - zasięg 1100 km ze zbiornikiem 160 l
        ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń                                
 
               

 • ZLIN 42M SP-AED

          Podstawowe dane samolotu:                                    
            MASA: - własna: 645 kg
                       - startowa maksymalna: 970 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 9,11 m
                            - długość: 7,145 m
                            - wysokość: 2,69 m
                            - powierzchnia nośna: 13,15 m²
            OSIĄGI: - prędkość: maksymalna: 226 km/h; przelotowa: 215 km/h; wznoszenia: 5,2 m/s
                        - pułap: 4250 m
                        - zasięg: 500 km
            ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń
 

Szkolenie specjalistyczne samolotowe w zakresie:
- holowania szybowców;
- holowania baneru;
- VFR noc;
- przeszkolenia na nowy typ lub wersję statku powietrznego;
- lotów połączonych z wykorzystaniem skoczków spadochronowych.