Kurs do licencji pilota szybowcowego SPL

Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania licencji SPL.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. a) ukończone 14 lat w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego;
 2. b) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami przed lotami;
 3. c) ukończone z zaliczeniem wymagane szkolenie teoretyczne;
 4. d) inne dodatkowe, wymagane przez ATO.

Jeżeli kandydat na szkolenie praktyczne jest osobą niepełnoletnią, musi posiadać pisemną zgodę (zalecane poświadczenie przez notariusza), na odbycie tego szkolenia udzieloną przez prawnych opiekunów.

 
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O LICENCJĘ SPL MUSI:

a) mieć zaliczone co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym co najmniej:

1) 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;

2)  2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;

3)  45 startów i lądowań;

4)  1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich).

Z 15 wymaganych godzin maksymalnie 7 godzin można zaliczyć na motoszybowcach turystycznych.


METODY STARTU:

 1. a) Uprawnienia wynikające z licencji SPL ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu praktycznego. Ograniczenie to można znieść w przypadku zaliczenia przez pilota:

1) w przypadku startu z wyciągarką i za samochodem holującym, co najmniej 10 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 samodzielnych startów pod nadzorem;

2) w przypadku startu za samolotem holującym lub startu z własnym zespołem napędowym, co najmniej 5 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 startów samodzielnych pod nadzorem. W przypadku startu z własnym zespołem napędowym, szkolenie w locie z instruktorem może odbyć się na motoszybowcu turystycznym;

3) w przypadku startu z lin gumowych, co najmniej 3 starty w ramach szkolenia w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem.

WYMAGANIA ODNOŚNIE OBCOKRAJOWCÓW:

Kandydaci do szkolenia spoza Unii Europejskiej i krajów członkowskich EFTA muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MI z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców  (Dz. U. Nr 156, poz. 1524) z późniejszymi zmianami. 

 .

ZALICZENIA W SZKOLENIU TEORETYCZNYM: 

 1. a) Posiadacz licencji LAPL na inną kategorię statku powietrznego uzyskuje pełne zaliczenie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów wspólnych, o których mowa w FCL.120 lit. a), tj.: prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia oraz łączność.
 2. b) Bez uszczerbku dla powyższego ustępu  posiadacz licencji na inną kategorię statku powietrznego musi odbyć szkolenie teoretyczne i zaliczyć egzaminy z wiedzy teoretycznej na odpowiednim poziomie z następujących przedmiotów: zasady lotu,  procedury operacyjne,  osiągi i planowanie lotu,  ogólna wiedza o statku powietrznym oraz nawigacja.

ZALICZENIA W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM: 

 1. a) Osoba ubiegająca się o licencję SPL posiadająca już licencję LAPL(S) lub była jej posiadaczem w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań na poczet wydania licencji SPL.
 2. b) Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10 % całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 7 godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w pkt.A.2.II ppkt 2 do  ppkt 4.

 

UZYSKANIE DOTYCHCZASOWEGO DOŚWIADCZENIA MA MIEJSCE W PRZYPADKU GDY:

 1. a) szkolenie prowadzone było w oparciu o inne przepisy np.: lotnictwo państwowe, szkolenie w kraju niebędącym w UE i EFTA;
 2. b) szkolenie prowadzone było wg innej Instrukcji szkolenia/programu;
 3. c) długiej przerwy w wykonywaniu lotów;
 4. d)  istnieje podejrzenie obniżenia kwalifikacji lotniczych;
 5. e) na wniosek Władzy Lotniczej.


Aeroklub Północnego Mazowsza prowadzi szkolenie praktyczne start na szybowcu za wyciagarką:

 • Szybowiec KR-03A PUCHATEK SP-3548

     Podstawowe dane szybowca:                                    
            MASA: - własna: 335 kg
                       - startowa: 540 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 16,40 m
                            - długość: 8,63 m
                            - wysokość: 1,65 m
                            - powierzchnia nośna: 19,44 m²
            OSIĄGI: - prędkość: minimalna: 59 km/h; optymalna: 85 km/h; dopuszczalna: 205 km/h
            ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń


 • WYCIĄGARKA TUR-B-2

W swojej ofercie posiadamy również Szybowiec:

 •  SZD-51-1 JUNIOR SP-3315

      Podstawowe dane szybowca:                                
            MASA: - własna: 200 - 240 kg
                       - startowa: 380 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 15,00 m
                            - długość: 6,69 m
                            - wysokość: 1,57 m
                            - powierzchnia nośna: 12,51 m²
            OSIĄGI: - prędkość: minimalna: 55 - 70 km/h; optymalna: 70 - 85 km/h; holowania: 160 km/h
            ZAŁOGA: 1 pilot • SZD-50-3 PUCHACZ SP-3201

     Podstawowe dane szybowca:                                
            MASA: - własna: 368 kg
                       - startowa: 570 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 16,67 m
                            - długość: 8,38 m
                            - wysokość: 2,04 m
                            - powierzchnia nośna: 18,16 m²
            OSIĄGI: - prędkość: minimalna: 70 km/h; optymalna: 85 km/h; dopuszczalna: 215 km/h
            ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor + 1 pilot-uczeń • SZD-30 PIRAT SP-2935 - STATYCZNY

    Podstawowe dane szybowca:                           
            MASA: - własna: 255 kg
                       - startowa: 370 kg
            WYMIARY: - rozpiętość: 15,00 m
                            - długość: 6,09 - 7,03 m
                            - wysokość: 1,67 m
                            - powierzchnia nośna: 13,8 m²
            OSIĄGI: - prędkość: minimalna: 60 km/h; optymalna: 83 km/h; dopuszczalna: 250 km/h
            ZAŁOGA: 1 pilot
Aeroklub prowadzi również szkolenie praktyczne start na szybowcu za samolotem holującym:

 • Samolot PZL-104 WILGA SP-AHK

   Podstawowe dane samolotu:                         
          MASA: - własna: 900 kg
                     - użyteczna: 400 kg
                     - całkowita: 1300 kg
          WYMIARY: - rozpiętość: 11,12 m
                          - długość: 8,10 m
                          - wysokość: 2,94 m
                          - powierzchnia nośna: 15,50 m²
          OSIĄGI: - prędkość: max: 200 km/h; przelotowa: 157 km/h; min: 68 km/h; wznoszenia: 5,0 m/s
                       - pułap: 4000 m
                       - zasieg: 680 km
           ZAŁOGA: 1 pilot-instruktor +  1 pilot-uczeń + 2 miejsca

 

                                               

 

Szkolenie specjalistyczne szybowcowe w zakresie:

- szkolenia na uprawnienia do wykonywania lotów akrobacyjnych;

- przeszkolenia na nowy typ lub wersję szybowca.