Wysokość refundacji kosztów działalności statutowej członków

Aeroklubu Północnego Mazowsza

Opłaty statutowe

Opłata wpisowa dla nowych członków (jednorazowa)

300,00 zł

Opłata wpisowa ulgowa dla nowych członków (jednorazowa, młodzież ucząca się)

150,00 zł

Składka członkowska normalna

40,00 zł/miesiąc

Składka członkowska ulgowa (młodzież ucząca się)

30,00 zł/miesiąc

Szkolenie lotnicze

Lot zapoznawczy za wyciągarką po kręgu
(szkolenie zapoznawcze - czas lotu do 6 minut)

160,00 zł

Start za wyciągarką na krąg 30,00 zł
Start za wyciągarką na termikę 60,00 zł
Hol za samolotem PZL 104 Wilga - 300 metrów
(każde następne 100 metrów)
100,00 zł
25,00 zł

Sekcja szybowcowa SPL

Opłata resursowa (coroczna)

300,00 zł

KWT

50,00 zł

KTP (plus cena za lot zgodnie z cennikiem)

50,00 zł

Teoretyczny kurs szybowcowy (młodzież ucząca się)

700,00 zł

Teoretyczny kurs szybowcowy                    800,00 zł

Praktyczne szkolenie podstawowe za wyciągarką (min. 42 loty z instruktorem + min. 10 lotów samodzielnych)

3 500,00 zł

Praktyczne szkolenie podstawowe za wyciagarka (min. 42 loty z instruktorem + min. 10 samodzielnych) - uczniowie do 25 lat 2 700,00 zł

Praktyczne szkolenie hol za samolotem (min. 30 lotów z instruktorem + min. 10 lotów samodzielnych)

4 500,00 zł
Praktyczne szkolenie hol za samolotem (min. 30 lotów z instruktorem + min. 10 samodzielnych) - uczniowie do 25 lat 3 800,00 zł

Godzina lotu szybowca – Junior

60,00 zł

Godzina lotu szybowca Puchacz, Puchatek

70,00 zł

Sekcja samolotowa LAPL(A)
Teoretyczny kurs samolotowy LAPL(A) 800,00 zł
Godzina lotu samolot ZLIN 42M 1 000,00 zł
Praktyczne szkolenie do licencji LAPL(A) samolot Zlin 42M
(30 godzin)
24 000,00 zł
Godzina lotu samolot Cessna 152 480,00 zł
Praktyczne szkolenie do licencji LAPL(A) samolot Cessna 152 (30 godzin)  14 400,00 zł

Sekcja samolotowa PPL(A)

Teoretyczny kurs samolotowy

800,00

KWT

50,00 zł

KTP (plus cena za lot zgodnie z cennikiem)

50,00 zł

Praktyczne szkolenie do licencji PPL samolot Zlin 42M
(45 godzin)
40 000,00 zł
Praktyczne szkolenie do licencji PPL samolot Cesna 152
(45 godzin)
22 000,00 zł
Godzina lotu samolot Zlin 42M - dla pilotów z licencją 1 000,00 zł
Lot zapoznawczy samolotem Zlin 42M 250,00 zł
Godzina lotu samolot Cessna 152 -dla pilotów z licencją 480,00 zł
Lot zapoznawczy samolotem Cessna 152 150,00 zł

Pozostałe opłaty

Operacja startu i lądowania (za jedną operację)

30,00 zł

Pakiet kręgów nadlotniskowych – szkolnych (10 operacji)

200,00 zł

Lądowanie ryczałtowe za miesiąc (przy podpisanej umowie o współpracy)

500,00 zł

Postój na płycie lotniska (24 godziny)

50,00 zł

Postój na płycie lotniska (miesięcznie)

250,00 zł

Hangarowanie (miesięcznie)

500,00 zł

Zamieszczenie reklamy na terenie APM (za rok)

50 zł/m2